Trg hrvatskih ivanovaca 9a, 42240 Ivanec
tel: 042 771 700, fax: 042 771 702
 
ESI logotip
OP konkurentnost i kohezija logotip
Zastava EU

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Integracija i optimizacija poslovnih procesa poduzeća INEL-ELEKTRO d.o.o.


Kratak opis projekta: Provedbom aktivnosti povećat će se konkurentnost poduzeća INEL-ELEKTRO d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja za optimizaciju poslovanja (ERP-a), što je i cilj projekta. Navedeno će se postići informatizacijom i integracijom 8 temeljnih poslovnih procesa te organizacijom poslovanja koje se bazira na modernim tehnologijama. Ostvarivanjem ovih ciljeva efektno će se i pozitivno doprinijeti ostvarivanju dugoročnih koristi ciljnih skupina projekta: zaposlenika, uprave tvrtke ali također i ostalih dionika i krajnjih korisnika, kao što su sadašnji i budući kupci, poslovni partneri te zajednica u cjelini. Poslovni procesi koji će se unaprijediti projektom obuhvaćaju: prodaju, nabavu, skladište, proizvodnju, financije, ljudske resurse, upravljanje projektima i troškovnike. Istovremeno, kroz uvođenje ERP-a, osigurat će se adekvatne infrastrukturni uvjeti za optimalno funkcioniranje ERP-a kao i edukacija zaposlenika.


Cilj i očekivani rezultati: Provedba projekta omogućit će poduzeću INEL-ELEKTRO d.o.o. jačanje konkurentske pozicije na domaćem i inozemnom tržištu uvođenjem naprednih IKT poslovnih rješenja i potrebne infrastrukture. Sukladno navedenom,  opći cilj projekta definiran je kao jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća u sektoru elektroinstalacija primjenom IKT-a. Istovremeno, projekt je izravno usmjeren postizanju sljedećeg rezultata Povećati konkurentnost poduzeća INEL-ELEKTRO d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja za optimizaciju i integraciju 8 poslovnih procesa te učinkovitu organizaciju poslovanja u svrhu boljeg pozicioniranja na tržištu.


Navedeni cilj i rezultat postići će se kroz provedbu sljedećih aktivnosti:

  • Razvoj, uvođenje i testiranje ERP poslovnog rješenja
  • Edukacija zaposlenika o korištenju ERP poslovnog rješenja
  • Osiguranje infrastrukturnih uvjeta neophodnih za učinkovitu optimizaciju poslovnih procesa poduzeća
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost projekta

Ukupna vrijednost projekta:
Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 431.753,25 HRK. Od toga 238.329,45 HRK sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 3 – Poslovna konkurentnost.


Razdoblje provedbe projekta: Ukupno trajanje projekta je 18 mjeseci, odnosno od 02. prosinca 2019. do 02. lipnja 2021.


Kontakt osoba za više informacija: Irena Ernoić Martinčević