Trg hrvatskih ivanovaca 9a, 42240 Ivanec
tel: 042 771 700, fax: 042 771 702
 

Reference: Škole i sportske dvorane

Škole

Elektro – energetske instalacije, izvedene instalacije protupanične rasvjete, računalne i telefonske instalacije, instalacije zaštite od požara, klimatizacije i antenska instalacija

 • Talijanska osnovna škola Brtonigla, za MIPCRO Ivanec
 • Talijanska osnovna škola Momjan, za MIPCRO Ivanec
 • Talijanska osnovna škola BUJE, za MIPCRO Ivanec
 • Klasična gimnazija Pazin, za TEMING Kućan Marof
 • Dječji vrtić Višnjica za MIPCRO Ivanec

Sportske dvorane

Elektro – energetske instalacije, izvedene instalacije protupanične rasvjete, računalne i telefonske instalacije

 • SD Lepoglava, za MIPCRO Ivanec
 • SD Klenovnik, za MIPCRO Ivanec
 • SD Šemovec, za MIPCRO Ivanec
 • SD Sveti Đurđ, za MIPCRO Ivanec
 • SD Sračinec, za MIPCRO Ivanec
 • SD Vidovec, za MIPCRO Ivanec
 • SD Vinica, za MIPCRO Ivanec
 • SD Kaštelir za MIPCRO Ivanec