Trg hrvatskih ivanovaca 9a, 42240 Ivanec
tel: 042 771 700, fax: 042 771 702
 

Reference: Ostalo

 • Nacionalni centar tehničke kulture Kraljevica, za MIPCRO Ivanec

  (računalna i telefonska instalacija, izvođenje vanjske rasvjete (vanjska rasvjeta), antenski sustavi)

 • KZ Lepoglava, za MIPCRO Ivanec

  (rekonstrukcija 3 krila kaznionice, rekonstrukcija instalacija kružnog zida, instalacije vatrodojave, SOS poziva, električnih brava, video nazor, kontrola pristupa, ventilacija)

 • KZ Glina, za MIPCRO Ivanec

  (nova energana, praonica, te svi prostori i pogoni tehničkih službi, instalacije vatrodojave, SOS poziva, električnih brava, video nazor, kontrola pristupa, ventilacija)

 • Palača Sincich, za MIPCRO Ivanec

  (luksuzna rasvjeta povijesnih objekata)

 • Dvor Trakošćan, za MIPCRO Ivanec

  (luksuzna rasvjeta povijesnih objekata)

 • Turističko-kulturni informativni centar Lepoglava, za Mipcro Ivanec

  (izvedba instalacije profesionalnih razglasnih uređaja na više nivoa građevine (stacionarni), koncertni razglasi i prijenosni razglasi, video nadzro, kompjuterska i telefonska instalacija)

 • PU Dvor na Uni, za MIPCRO Ivanec