Trg hrvatskih ivanovaca 9a, 42240 Ivanec
tel: 042 771 700, fax: 042 771 702
 

Politika privatnosti

(1) INEL-ELEKTRO d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke radnika (ispitanika), radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa odnosno u vezi s radnim odnosom, u skladu sa Zakonom o radu, drugim zakonima i podzakonskim aktima.

(2) INEL-ELEKTRO d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke kupaca i dobavljača (ispitanika), radi izvršavanja ugovornih i zakonskih obveza. Prikupljeni podaci obrađuju se samo u svrhu administracije te se ne otkrivaju niti se prosljeđuju trećim stranama, osim u slučajevima kad je to zakonom propisano (npr. za porezno izvještavanje i nadzor).

(3) Određene propisane osobne podatke radnika INEL-ELEKTRO d.o.o. dostavlja trećim osobama kao primateljima, radi ostvarivanja prava i obveza po osnovi obveznih osiguranja te radi ostvarivanja prava i obveza radnika kao poreznog obveznika. Ti se podaci dostavljaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Poreznoj upravi i drugim primateljima u slučajevima propisanim zakonom ili podzakonskim aktom.

(4) Prikupljanje, obrada i dostava podataka iz st. 1 i 3 su propisane kao obvezne, a u slučaju odbijanja davanja takvih osobnih podataka INEL-ELEKTRO d.o.o. neće biti u mogućnosti omogućiti radniku ostvarivanje njegovih prava iz radnog odnosa te ga neće moći prijaviti na obvezna osiguranja.

(5) Osobne podatke INEL-ELEKTRO d.o.o. čuva trajno odnosno u rokovima propisanim propisima koji uređuju radne odnose i računovodstvo.

(6) Ispitanik ima pravo od INEL-ELEKTRO d.o.o. tražiti pristup osobnim podacima, ispravak, njihovo brisanje, ograničenje obrade odnosno uložiti prigovor na obradu.

(7) Osim osobnih podataka koje obrađuje u skladu sa st.1 i 2 INEL-ELEKTRO d.o.o. može odrediti da prikuplja i obrađuje i druge osobne podatke ispitanika, u kojem slučaju za takvu obradu mora od ispitanika dobiti izričitu privolu. Ako se obrada osobnih podataka ispitanika temelji na privoli, ispitanik može u bilo kojem trenutku povući takvu privolu.

(8) Radi ostvarivanja svojih prava na zaštitu osobnih podataka, ispitanik se sa zahtjevom može obratiti direktoru Zvonku Ernoiću (tel:042 771 700, 098 446 387, )

(9) Ako INEL-ELEKTRO d.o.o. ne postupi po zahtjevu ispitanika iz st.6 u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, ispitanik može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti prigovor.